Velikonoce se Storge

Vážení zákazníci, Je začátek března a letošní poněkud podivné zimě již dochází i poslední zbytky sil. Kvapem se blíží jaro a s ním spojené velikonoční svátky – čas naděje a znovuzrození. Toto období je spojeno s velkým množstvím řezaných i hrnkových květin, kvetoucích právě v tomto období. Nechte se, prosím, inspirovat opravdu krásnými pracemi, které pro vás společnost Storge společně s paní Ing. Marií Bittnerovou připravila. Věříme, že získané nápady a podněty budou opravdovým přínosem pro vaše podnikání.